Szanujemy prywatność naszych Klientów - to sprawia, że ograniczamy zbierane i wykorzystywane informacje tylko do takich, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu naszego sklepu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, mówią one o zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych w sklepie.

 

Polityka prywatności

Dotyczy witryny www.blyskotki-dorotki.pl prowadzonej przez firmę Błyskotki Dorotki Dorota Tarasiewicz, 15-730 Białystok, Władysława Broniewskiego 6c m.58, zwanej dalej Serwisem.

Czytając czy przeglądając Serwis internetowy, rejestrując się, robiąc zakupy lub prenumerując naszą subskrypcję akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Dane osobowe:
Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jednakże dla uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu konieczna może się okazać rejestracja. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe zebrane przez Błyskotki Dorotki Dorota Tarasiewicz, 15-730 Białystok, Władysława Broniewskiego 6c m.58, będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Firma Błyskotki Dorotki Dorota Tarasiewicz, 15-730 Białystok, Władysława Broniewskiego 6c m.58, nie sprzedaje i nie udostępnia zabranych przez siebie danych personalnych czy adresowych osobom trzecim.

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło, które powinno być strzeżone przez klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprwanione. Dane klienta są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia.

Dane zbierane poprzez kontakt klienta ze sklepem przez stronę są wykorzystywane w celu prowadzenia korespondencji z klientem i odpowiedzi do zapytań. 

Dane Klienta udostępniane są firmom kurierskim, operatorom płatności w celu realizacji zamówienia. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. 

Utrwalanie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin Sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez internet.

Obok plików cookies sklep internetowy może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Błyskotki Dorotki Dorota Tarasiewicz, 15-730 Białystok, Władysława Broniewskiego 6c m.58, NIP 5423258139, REGON 364855768, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, zwaną dalej "Sklepem" .

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Błyskotki Dorotki Dorota Tarasiewicz, 15-730 Białystok, Władysława Broniewskiego 6c m.58, NIP 5423258139, REGON 364855768, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie http://www.blyskotki-dorotki.pl/.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

b) Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Poczta
Serwisy nie spamują Twojej skrzynki pocztowej. Korespondencja, którą od nas otrzymasz będzie wysyłana tylko za Twoją zgodą i w każdym momencie będziesz mógł z niej zrezygnować.

Zmiany w Polityce Prywatności
O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poinformujemy uprzednio użytkowników i będziemy je w prowadzać w porozumieniu z nimi. Jeśli zmiany owe nie będą Ci odpowiadać, zawsze istnieje możliwość rezygnacji z udostępniania nam swoich danych osobowych.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości Serwisów lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. ).

Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych utworów zawartych na Serwisie lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie.

Korzystanie z treści zawartych na Serwisie nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.